10-07-2007 r. - Zebranie członków Częstochowskiego oddziału OSPSBHP

W celu rozpropagowania idei powstania Częstochowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w dniu 10 lipca 2007 r. w pomieszczeniach udostępnionych przez firmę Banninger-Form Technik Sp. z o.o. przy ul. Korfantego 11, odbyło się spotkanie osób z "grupy założycielskiej" i osób zainteresowanych działalnością OSPSBHP.
Na spotkaniu przedstawiono wnioski z posiedzenia Zarządu Głównego w Tarnobrzegu, omówiono Statut Stowarzyszenia oraz z uwagi na rezygnację (z przyczyn osobistych) p.Henryka Brzezichy z zasiadania w Zarządzie Oddziału dokonano również wyborów uzupełniających. Podczas głosowania jawnego, zebrani postanowili, aby w skład Zarządu wszedł p.Arkadiusz Ciura, natomiast jego miejsce w składzie Sądu Koleżeńskiego uzupełnił p.Maciej Puchalski.
W poczet członków oddziału zostały przyjęte nowe osoby:
  • p.Grażyna Bladziak
  • p.Ewa Kuczera
  • p.Zenon Liszewski
  • p.Marek Łągiewka
  • p.Krystyna Orszulak
  • p.Maciej Puchalski
Wszyscy uczestnicy spotkania wzieli udział w dyskusji dotyczącej kierunków i priorytetów działalności Częstochowskiego oddziału OSPSBHP oraz ogólnych problemów stojących przed pracownikami służb bhp.


Autor tekstu: Arkadiusz Ciura